From ZieloneBrygady

Aerozole - układy rozproszone, w których środkiem rozpraszającym (dyspersyjnym) jest gaz lub mieszanina gazów (np. powietrze) a fazą rozproszoną ciało stałe (pył lub ciecz). Aerozolem jest np. dym powstający w procesie spalania, w którym ośrodkiem rozpraszającym są gazowe produkty spalania, a fazą rozproszoną ciało stałe, np. cząsteczki popiołu.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994