From ZieloneBrygady

Agar-agar - wysuszony produkt otrzymywany z krasnorostów rosnących w Morzu Japońskim i Chińskim. W handlu występuje w postaci suchych włókien, krążków i proszku. Rozpuszcza się w wodzie w temperaturze 1000 C, a po skrzepnięciu w temp. poniżej 50 C daje trwałą bezbarwną galaretkę bez smaku i zapachu. Używany jest w mikrobiologi do przygotowywania stałych pożywek, w przemyśle cukierniczym do sporządzania marmoladek i w przemyśle farmaceutycznym jako środek przeczyszczający.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994