From ZieloneBrygady

Aklimatyzacja - naturalne przystosowanie się organizmów żywych do nowych warunków środowiska, zwłaszcza klimatycznych, a także przystosowanie się do nowych warunków związanych z działalnością człowieka. Zmiany związane z aklimatyzacją są zauważalne w ciągu wielu pokoleń i dotyczą całego gatunku lub grupy gatunków, mówi się wtedy o przystosowaniu ewolucyjnym. Wyróżnia się aklimatyzację naturalną i sztuczną. Naturalna może nastąpić na terenie obejmowanym dotychczas przez dany gatunek wtedy, gdy zachodzą na nim poważniejsze zmiany środowiskowe, albo na terenie nowym, na którym przedstawiciele gatunku wyemigrowali samodzielnie lub zostali zawleczeni (np. zawleczenie moczarki kanadyjskiej do Europy). Sztuczna, jest celowo obmyślona i kierowana przez człowieka oraz związana z jego działalnością gospodarczą (np. rozprzestrzenianie się po całej kuli ziemskiej roślin uprawnych, takich jak ziemniak, tytoń, pomidor czy fasola).


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994