From ZieloneBrygady

Albuminy - liczna grupa białek, w zasadzie prostych, głównie zwierzęcych. Rozpuszczają się w wodzie, nie rozpuszczają się w roztworach soli. W podwyższonej temperaturze łatwo sie ścinają. Ich przedstawicielami są albuminy jaja kurzego, osocza krwi, mleka.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994