From ZieloneBrygady

Atmosfera - przestrzeń powietrza otaczająca kulę ziemską. Jej głównymi składnikami są azot, tlen, i CO2. Ponadto w atmosferze znajdują się pyły i para wodna, powstająca z parowania powierzchni wód i lądów. Woda zawarta w atmosferze wraca na powierzchnię Ziemi w formie opadów atmosferycznych. Znajdujący się w atmosferze tlen pochodzi prawie wyłącznie z procesu fotosyntezy. Na wysokości ponad 100 km nad powierzchnią Ziemi, poszczególne gazy atmosfery mogą ulegać rozkładowi pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Warstwa ozonu, która znajduje się w górnych partiach atmosfery, nie dopuszcza tych promieni do powierzchni Ziemi. Warstwa ozonu jest niszczona przez związki węglowodorów z chlorem (freony), których używa się powszechnie jako środka pędnego w opakowaniach „spray” oraz w chłodziarkach i instalacjach klimatyzacyjnych.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994