From ZieloneBrygady

Biogeochemiczne cykle - cykliczna wędrówka pierwiastków chemicznych w biosferze po charakterystycznych dla siebie drogach, od środowiska zewnętrznego do organizmów i z powrotem. Obejmują one 30-40 pierwiastków. Niektóre cykle są pełniejsze niż inne. Do takich należy obieg węgla. Węgiel wraca do środowiska z tą samą szybkością, z jaką jest z niego pobierany. W cyklach mniej pełnych, np. obiegu fosforu, część zasobów danego pierwiastka może na długie okresy czasu wypaść z obiegu; albo zabraknie go w jakimś miejscu, albo znajdzie się on w postaci chemicznej nieprzyswajalnej przez organizmy. Człowiek jako jedyny w przyrodzie używa niemal wszystkich pierwiastków i powoduje tak znaczne przyspieszenie przemieszczania się wielu z nich, że cykle krążenia stają się zakłócone.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994