From ZieloneBrygady

Bioklimat - klimat bezpośrednio otaczający daną roślinę lub zwierzę. Może się znacznie różnić od klimatu w znaczeniu meteorologicznym.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994