From ZieloneBrygady

Biologia - nauka o organizmach żywych, ich pochodzeniu, rozwoju i objawach życia. Biologia stara się sformułować ogólne prawa dotyczące wszelkich przejawów życia w oparciu o dawniejsze i aktualnie uzyskiwane wyniki szczegółowych dyscyplin zajmujących się: budową organizmów żywych (morfologia), grupowaniem organizmów na podstawie ich pokrewieństwa (systematyka), funkcją organizmów (fizjologia), przemianami fizycznymi i chemicznymi zachodzącymi w ustrojach (biofizyka i biochemia), stosunkami zachodzącymi między organizmem i środowiskiem (ekologia), zagadnieniami dziedziczenia (genetyka), rozmieszczeniem organizmów na Ziemi obecnie (biogeografia) i w dawnych epokach geologicznych (paleontologia). Zależnie od przedmiotu działania rozróżnia się botanikę, zoologię i mikrobiologię. Za twórcę botaniki uważa się Teofrasta, a zoologii Arystotelesa. Przełomowym okresem było wykrycie dzięki mikroskopowi budowy komórkowej organizmu. Był to początek rozwoju mikrobiologii. Rozwój biologii łączy się z postępami w fizyce, chemii, matematyce i mechanice. Przykładem tego może być mikroskop elektronowy. Ostatnio zapoczątkowano nowy dział, kosmobiologię, który próbuje rozwiązać problem istnienia organizmów żywych poza Ziemią.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994