From ZieloneBrygady

Biologiczne testy - badania prowadzone na specjalnie dobranych żywych organizmów w celu poznania skutków działania na nie określonego czynnika (np. leku, hormonu, substancji toksycznej) w różnych stężeniach. Mają zastosowanie w medycynie, farmakologii, rolnictwie i in.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994