From ZieloneBrygady

Biom - termin używany w biologii dla określenia zbiorowiska organizmów roślinnych i zwierzęcych zamieszkujących jakiś większy, zróżnicowany ekologicznie obszar. Granice biomów pokrywają się prawie zawsze z wyraźnymi typami gleb. Cechami rozpoznawczymi są zazwyczaj panujące gatunki roślin. Przykładem biomu może być tundra, lasy szpilkowe Kanady, czy wiecznie zielony las Amazonii.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994