From ZieloneBrygady

Chloroza - żółtawe zabarwienie liści, wskazujące na zanik chlorofilu i zahamowanie procesu fotosyntezy w wyniku działania (na roślinę) szkodliwych substancji.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994