From ZieloneBrygady

Chwasty - rośliny dziko rosnące w ogrodach i na polach między roślinami uprawnymi. Są one niszczone, niemniej stanowią źródło pożywienia dla wielu zwierząt i są tym samym ważne dla równowagi ekologicznej. Usuwanie chwastów przy pomocy herbicydów niesie ze sobą śmiertelne niebezpieczeństwo dla świata zwierzęcego. Zarazem liczne „chwasty” są cennymi roślinami leczniczymi (np. pokrzywy).


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994