From ZieloneBrygady

Ciepło odpadowe - instalacje przemysłowe, siłownie, elektrownie opalane węglem i elektrownie jądrowe wymagają chłodzenia za pomocą wody. To ciepło odprowadzane jest do rzek wraz z wodą używaną do chłodzenia urządzeń. Stanowi ono duże obciążenie, gdyż przez podgrzanie wody w zbiorniku wodnym, jeziorze lub rzece zmniejsza się w nich zawartość rozpuszczonego tlenu. Ilość ciepła odpadowego oddawanego do środowiska można zmniejszyć przez wykorzystanie go w urządzeniach chłodzących lub do ogrzewania mieszkań.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994