From ZieloneBrygady

Czystość powietrza - celem działań ochronnych jest zachowanie naturalnego składu powietrza. W tym celu na kominach zakładów przemysłowych, elektrowni i ciepłowni instalowane są odpowiednie filtry, które w różny sposób powstrzymują przedostawanie się do atmosfery substancji zanieczyszczających (gazy, dymy, pyły, pary, substancje o szkodliwym lub drażniącym zapachu).


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994