From ZieloneBrygady

Dżdżownice - rodzina skąposzczetów bytujących w glebie. Odgrywa ważna rolę przy tworzeniu próchnicy oraz w utrzymaniu żyzności gleby. Spulchniają glebę, ułatwiają jej przewietrzenie oraz dostęp wody opadowej, a także użyźniają swoimi odchodami grunt. W ciągu roku dżdżownice pozostawiają na hektarze ziemi 44-80 t. odchodów. W ten sposób małe działania sumują się w wielką wartość dla gospodarki przyrodniczej. W Europie Środkowej występują cztery gatunki dżdżownic.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994