From ZieloneBrygady

DDT - środek chemiczny, należący do grupy węglowodanów chlorowanych, stosowany przeciwko szkodnikom, który z racji długiego okresu rozkładu (ok. 20 lat) i łatwego rozprzestrzeniania się (przez wodę i wiatry) staje się szkodliwy dla środowiska. Dziś DDT lub produkty jego rozkładu (DDE) można spotkać na całej kuli ziemskiej – także w oceanach, na pustyniach, a nawet na lodowcach biegunów północnego i południowego. DDT gromadzi się łatwo w tkankach tłuszczowych. Wchodząc do łańcucha pokarmowego szkodzi zwierzętom i ludziom. Produkcji i stosowania DDT w wielu krajach prawnie zakazano.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994