From ZieloneBrygady

Deficyt wody - niedobór wody na pokrycie określonych potrzeb (np. przemysłu, gospodarki komunalnej, rolnictwa) danego obszaru. Wielkość deficytu określana jest ilością brakującej wody i wynika ze zbilansowania potrzeb wodnych z zasobami dyspozycyjnymi (powierzchniowymi i podziemnymi). Do złagodzenia deficytów służy m.in. retencjonowanie wody w zbiornikach retencyjnych.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994