From ZieloneBrygady

Detergenty - służą do prania, mycia i płukania. Wraz ze ściekami poprzez oczyszczalnie lub bezpośrednio do potoków i rzek. Zawierają polifosforany (do obniżania twardości wody), które przyczyniają się do eutrofizacji wody.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994