From ZieloneBrygady

Drzew wymieranie - w wyniku zanieczyszczenia powietrza – kwaśnych deszczów, zasolenia gleb i obniżania się poziomu wód gruntowych, na dużych obszarach następuje całkowite zniszczenie lasów i terenów zadrzewionych (przykładem tego procesu jest obumarcie lasów w Górach Izerskich).