From ZieloneBrygady

Drzewa - największe rośliny na Ziemi, które dostarczają największych ilości niezbędnego do życia ludzi i zwierząt tlenu, oczyszczają i regenerują powietrze (co jest szczególnie ważne w miastach). Ponadto drzewa typowe dla naszych lasów, parków i sadów - na przykład lipy i dęby – są siedliskiem około trzystu rozmaitych gatunków owadów, zaś drewno do dziś służy jako paliwo i cenny surowiec.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994