From ZieloneBrygady

Dział wodny - stanowi granicę zlewni i rozdziela kierunki dopływu wód do dwóch różnych systemów rzecznych. Rozróżnia się dział wodny powierzchniowy, który jest wyznaczany przez ukształtowanie terenu i biegnie po grzbietach wzniesień, oraz podziemny dział wodny wyznaczany przez ukształtowanie zwierciadła wód podziemnych.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994