From ZieloneBrygady

Ekoton - strefa przejściowa między biocenozami czy ekosystemami. Jest to np. granica lasu i łąki lub pola, litoral jezior lub ich zatok, do których uchodzą rzeki, pas zadrzewień nadrzecznych. Biocenoza ekotonu składa się z organizmów obu sąsiednich biocenoz oraz gatunków charakterystycznych tylko dla danego ekotonu. Strefy ekotonowe charakteryzują się zazwyczaj wyższą różnorodnością biologiczną niż biocenozy sąsiadujące. Strefy ekotonowe powinny zostać uwzględnione przy wyznaczaniu granicy rolno−leśnej w programach zalesieniowych.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994