From ZieloneBrygady

Ekoturystyka (inaczej zielona turystyka, eko-etnoturystyka) stanowi rdzeń koncepcji turystyki zrównoważonej. Jest „najczystszą” formą podróżowania przyjaznego środowisku, ponieważ odbywa się na obszarach o najwyższych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, bezpośrednio przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego i kulturowego tych regionów, a jej uczestnikami są ludzie o dużej świadomości ekologicznej i wrażliwości przyrodniczej. Ekoturystyka to świadoma podróż w celu studiowania, podziwiania i czerpania zadowolenia z piękna krajobrazów, obserwacji dzikich zwierząt i roślin, jak również podziwiania miejscowych obyczajów i kultury, która z jednej strony pomaga chronić środowisko przyrodnicze, a z drugiej podtrzymuje dobrobyt lokalnych mieszkańców.

Źródło: Dominika Zaręba, “Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje”, PWN, Warszawa 2006

Rozważne podróżowanie po obszarach objętych ochroną środowiska i porgramami polepszenia warunków bytu mieszkańców.

Źródło: Międzynarodowe Towarzystwo Ekoturystyczne TIES w: "Zielony azymut", National Geographic, Warszawa 2007