From ZieloneBrygady

Ekoznaki (znaki ekologiczne) to symbole graficzne z krótką informacją o cechach produktu, wykorzystywane do oznaczania towarów, które wyróżniają się wśród innych mniejszą presją na środowisko przyrodnicze. Ekoznaki, wskazując produkty, które spełniają wymagania ochrony środowiska, pomagają w wyborze podczas zakupów w sklepie. Dają konsumentom broń do ręki – ukierunkowują strumień ich pieniędzy na proekologiczne inwestycje. Klient świadomie wybierając ekoznakowane produkty, kształtuje popyt (a więc wpływa na podaż) i zaczyna mieć wpływ na poprawę stanu środowiska.

źródło: Maria Huma, Małgorzata Krzystkiewicz, Kupuj odpowiedzialnie - Twoje pieniądze kształtują świat!, Polska Zielona Sieć, Kraków 2007