From ZieloneBrygady

Elektryczny samochód - jest nieszkodliwy dla środowiska, bowiem porusza się bez spalin i bez hałasu. Prąd jest czerpany z dużych baterii, które można stale ładować. W niektórych miastach komunikację autobusową zastępują mniej uciążliwe dla środowiska trolejbusy, pobierające prąd podobnie jak tramwaje – z linii napowietrznych.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994