From ZieloneBrygady

Emisje - odprowadzanie pyłów, gazów, dymów do atmosfery, powodujące jej zanieczyszczenie. Emisje mogą dotyczyć także hałasu, promieniowania świetlnego, cieplnego i radioaktywnego. Dla ochrony człowieka i środowiska przed szkodliwymi emisjami ustanowiono odpowiednie normy i przepisy prawne.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994