From ZieloneBrygady

Energia atomowa - przy kontrolowanym rozpadzie jądra atomowego w reaktorach powstaje energia w formie promieniowania i ciepło to może być wykorzystywane w elektrowniach do wytwarzania energii elektrycznej. W zależności od typu reaktora woda jest podgrzewana bezpośrednio lub w dalszym obiegu, tworząc parę. Para porusza turbinę generatora wytwarzając prąd.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994