From ZieloneBrygady

Energia wiatru - wiatr jest jednym ze źródeł energii od dawna wykorzystywanych przez człowieka. Wiatraki są nieszkodliwe dla środowiska i należą do łagodnych technologii. Nie zużywają paliwa, nie produkują spalin. Choć pojedyncza turbina napędzana wiatrem ma stosunkowo niewielką wydajność meteorolodzy sądzą, że na świecie można by w ten sposób wytwarzać około 20 mln MW energii elektrycznej, co równa się wydajności 15.000 elektrowni jądrowych.


Energetyka wiatrowa jest jedną z najszybciej rozwijających się sektorów energetyki niekonwencjonalnej na świecie.

Energia wiatru pochodzi stąd, że około 1-2% energii promieniowania słonecznego docierającego do Ziemi przemienia się w energię kinetyczną prądów powierza, która stanowi moc 1000-2000 TW.

Najczęściej spotyka się konstrukcje służące do wytwarzania energii elektrycznej oraz siłownie wiatrowe o innym przeznaczeniu - głównie do pompowania wody. Pompy wiatrakowe znajdują szerokie zastosowanie do nawadniania pól upalnych lub osuszania terenu.

Energia wiatru wykorzystywana jest w gospodarstwach domowych, jak i na szerszą skalę w elektrowniach wiatrowych. Stosowanie tego typu rozwiązań nie jest kosztowne, ze względu na niezbyt skomplikowaną budowę urządzeń jak i ich eksploatację.

Spośród wszystkich stosowanych siłowni wiatrowych najszersze zastosowanie maja elektrownie wiatrowe.


Wykorzystanie energii wiatru do budowy

  • małych instalacji o mocy od jednego do kilkuset kW, które mogą współpracować z bateriami akumulatorów i pompami ciepła,
  • duże instalacje o mocy od 1-5MW, które mogą współpracować z małymi elektrowniami wodnymi.

W celu zwiększenia uzyskiwanej mocy budowane są tzw. Farmy wiatrowe - zespoły wielu ustawionych obok siebie elektrowni wiatrowych .

Wybór odpowiedniej elektrowni wiatrowej jest uzależniony od potrzeb inwestora, warunków wiatrowych, infrastruktury lokalnego planu zagospodarowania terenu i pod szczegółowych analiz ekonomicznych.


Zalety elektrowni wiatrowych

  • zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych ludności poprzez rozwój ekologicznie czystej energii,
  • możliwość zasilenia miejsc trudno dostępnych,
  • wzrost udziału energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym, możliwość aktywizacji terenów słabo zaludnionych lub o ubogich glebach.

Elektrownie wiatrowe mogą pracować na sieć elektroenergetyczną, oddając wyprodukowaną energię do systemu energetycznego kraju. Małe elektrownie pracując na sieć wydzieloną mogą zaspokajać zapotrzebowanie energetyczne zakładu produkcyjnego przedsiębiorstwa rolnego czy też domu jednorodzinnego.

Energia produkowana przez takie małe elektrownie może być magazynowana w akumulatorach lub zbiornikach ciepłej wody, ale znacznie korzystniej jest przyłączyć takie elektrownie do lokalnej sieci energetycznej.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994

Żródło: www.fpd.ig.pl