From ZieloneBrygady

Energia wody to zarówno energia fal morskich i pływów, energia zmagazynowana w stojących zbiornikach wodnych, oraz energia wód płynących. Główne znaczenie dla energetyki mają wody śródlądowe. Wykorzystanie w elektrowniach energii wodnej polega na spiętrzeniu wody, a następnie przetworzeniu energii spadających wód w energię mechaniczną lub elektryczną. Należy jednak pamiętać, że wielkie elektrownie wodne mogą wywierać niekorzystny wpływ na środowisko, dlatego lepiej budować małe elektrownie. Jeśli chodzi o energię pochodzącą z wody to zasoby wodne w Polsce nie są zbyt obfite.

Energetyka wodna

Wykorzystuje potencjał grawitacyjny cieków wodnych, występujący w sposób naturalny w przyrodzie, jak i wynikający z ingerencji człowieka w skutek budowy budowli piętrzących cieki wodne. Obecnie budowa dużych elektrowni wodnych wiąże się z dużymi nakładami finansowymi i znaczną ingerencją w środowisko naturalne, dlatego duża szansa rozwoju stoi przed małymi elektrowniami wodnymi, które mogą przynosić dla społeczności lokalnych nie tylko korzyści energetyczne.

Podział elektrowni wodnych

 1. elektrownie z naturalnym dopływem wody:
 • regulacyjne tzw. zbiornikowe (przed elektrownią znajduje się zbiornik wodny wyrównujący sezonowe różnice w ilości płynącej wody),
 • przepływowe ( nie posiadają zbiornika, ilość wyprodukowanej energii zależy od ilości wody płynącej w rzece w danym momencie).

Woda z rzek spływa z wyżej położonych terenów do zbiorników wodnych (mórz, jezior) położonych np. na nizinach. Przepływ wody w rzece spowodowany jest różnicą energii potencjalnej wód rzeki w górnym i dolnym biegu. Energia potencjalna zmienia się w energię kinetyczną płynącej wody.

 1. elektrownie szczytowo - pompowe:

Znajdują się one pomiędzy dwoma zbiornikami wodnymi tzn. górnym i dolnym. Elektrownie te umożliwiają kumulują energii w okresie małego zapotrzebowania na nią przez pompowanie wody ze zbiornika dolnego do górnego. Z kolei w okresie większego zapotrzebowania energia wyzwolona jest przez spuszczanie wody ze zbiornika górnego do dolnego za pomocą turbin wodnych.

Elektrownie wodne spełniają znaczną rolę w środowisku przyrodniczym i gospodarczym państwa, ponieważ wiążą się z koniecznością wykonania wielu czynności niezależnie od ich działalności.

Zalety energetyki wodnej

 • wytwarzanie czystej energii elektrycznej
 • zużywanie niewielkich ilości energii na potrzeby własne,
 • niewielki nadzór techniczny do ich obsługi, mogą być sterowane zdalnie
 • możliwość wykorzystania energii z tych źródeł przez lokalnych odbiorców tak, że można mówić o minimalnych stratach przesyłu
 • awaryjne źródło energii w przypadku uszkodzenia sieci przesyłowej
 • regulują stosunki wodne w najbliższej okolicy, co może mieć wpływ na obszary rolnicze

źródło:

 1. Maria Huma, Małgorzata Krzystkiewicz, Kupuj odpowiedzialnie - Twoje pieniądze kształtują świat!, Polska Zielona Sieć, Kraków 2007
 2. www.wwf.pl
 3. www.fpd.ig.pl