From ZieloneBrygady

Erozja - zjawisko polegające na unoszeniu lżejszych cząsteczek gruntu (głównie cząsteczek gleby) przez wodę i wiatr. Z tego powodu niektóre obszary stały się zupełnie nieurodzajne. Kiedy np. ze zboczy górskich usunie się lasy, których korzenie wiązały glebę, spływa ona wraz z wodą deszczową, osłaniając nagie skały. Roślinność chroni grunty przed erozją.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994