From ZieloneBrygady

Grzyby - cudzożywne rośliny plechowate, odgrywają w przyrodzie wielką rolę. Przede wszystkim umożliwiają rozkład obumarłych części roślin, dzięki czemu zamykają obieg materii. Niektóre gatunki grzybów są jadalne, choć większość zawiera niebezpieczne dla życia trucizny. Pewne gatunki grzybów rozwijają się na podłożu nieorganicznym, powodując jego niszczenie (zagrzybienie murów). Zarodniki szkodliwych grzybów tzw. mykotoksyny, mogą znajdować się także w powietrzu, stanowiąc zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Skażenie środowiska powoduje ubożenie gatunkowej różnorodności grzybów, sprzyjając tworzeniu się szczepów i odmian szkodliwych. Zbierajmy w lesie tylko te grzyby, które znamy: nie wolno niszczyć jednak grzybów niejadalnych.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994