From ZieloneBrygady

Hałas - zmiany (wahania) ciśnienia powietrza, przewyższające normalnie panujące ciśnienie atmosferyczne mogą być słyszane przez ucho człowieka jako dźwięk. Wahania ciśnienia mogą być wywołane np. przez ludzkie struny głosowe, elektromagnetyczne płytki, jakich używa się w głośnikach, a także wirujące części obudowy maszyn. Prędkość rozchodzenia się głosu (dźwięku) w powietrzu wynosi około 340m/s. W nauce o dźwięku (akustyce) przyjmuje się pojęcie „ton” jako regularną, określoną fazę dźwięku. Ilość zmian ciśnienia (drgań) w ciągu jednej sekundy nazywa się częstotliwością (frekwencją) a jej jednostką jest herc (w skrócie Hz). Im wyższa częstotliwość, tym wyższy ton, (odbierany przez ucho człowieka). Dorosły człowiek odbiera dźwięki słyszalne leżące w zakresie częstotliwości od 16 do 16000 herców. Hałas, to każdy dźwięk niepożądany z punktu widzenia kultury, organizacji pracy i wypoczynku. Jest szkodliwy dla słuchu i systemu nerwowego. Rozróżnia się hałasy:

  • ciągłe – o nieznacznych zmianach natężenia w czasie (np. szmer, szum)
  • impulsowe – o dużych zmianach natężenia (np. huk, trzask)

Do obiektywnej, lecz skorelowanej z odczuciami subiektywnymi, oceny hałasu emitowanego przez różne źródła, wykorzystywane są takie wskaźniki, jak poziom statystyczny lub poziom równoważny (ekwiwalentny).

W zależności od miejsca występowania i źródeł rozróżnia się hałas: przemysłowy, komunikacyjny (drogowy, kolejowy, lotniczy), osiedlowy i domowy.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994