From ZieloneBrygady

Halofity - rośliny lądowe, zwane również słonoroślami lub roślinami solankowymi, rosnące na glebach zasolonych, prawie zawsze przywiązane do słonych gleb i niektórych typów pustyń.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994