From ZieloneBrygady

Higrofity - rośliny rosnące na wilgotnych glebach. Należą do nich rośliny bagienne, łęgowe, torfowisko.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994