From ZieloneBrygady

Hydrobiologia -nauka zajmująca się badaniem organizmów wodnych i ich środowiskiem – wodą i osadami dennymi.

źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994