From ZieloneBrygady

Immisja - ogólny wpływ szkodliwych substancji (spalin przemysłowych, komunikacyjnych i grzewczych), a także zapachów, hałasu, światła, ciepła, promieniowania, wibracji na ludzi, zwierzęta i ludzi. Celem prawnie regulowanej ochrony przeciw immisjom jest ich jak największe ograniczenie.

źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994