From ZieloneBrygady

Kadm (Cd) - błyszczący, srebrzystobiały metal ciężki, uważany za szczególnie niebezpieczny dla środowiska przyrodniczego. Jest używany w produkcji tworzyw sztucznych, farb, baterii oraz do elektrolitycznego powlekania metali jako powłoka antykorozyjna. Do atmosfery trafia głównie w spalinach węglowych i olejowych oraz z zakładów metalurgicznych. W rzekach kadm osadza się głównie w mule, a w oczyszczalniach ścieków w szlamach i osadach. Stąd też problematyczne jest wykorzystanie tych osadów jako nawozu, gdyż kadm poprzez rośliny trafia do organizmu ludzkiego, w którym nie ulegając rozkładowi, kumuluje się.

źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994