From ZieloneBrygady

Klub Rzymski - międzynarodowa organizacja założona w roku 1968, grupująca uczonych prowadzących globalne badania nad zagadnieniami przyrostu naturalnego i zmian ludnościowych, zasobów surowców naturalnych, rolnictwa, uprzemysłowienia i zmian w środowisku naturalnym. W swoim pierwszym raporcie zatytułowanym „Granice wzrostu” Klub Rzymski doszedł do wniosku, że dalszy, niepohamowany i niekontrolowany rozwój świata może prowadzić do katastrofy.

źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994