From ZieloneBrygady

Komórka - najmniejsza podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna organizmów, stanowiąca podłoże życia, dzięki nieustannym procesom przemiany materii.

źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994