From ZieloneBrygady

Kompost - wysokowartościowy nawóz humusowy (próchnica) który powstaje z obumarłych roślin. Znane są pryzmy kompostowe w ogrodach, w których usunięte z grządek chwasty, resztki traw, łodygi i inne części roślin są rozkładane przez bakterie. Obecnie np. w RFN kompostuje się ok. 3% odpadów domowych; w Holandii natomiast kompostowanie odpadów jest jednym z powodów szybkiego wzrostu produkcji rolniczej i ogrodniczej. Odpadki organiczne: chwasty, trawy, liście, resztki roślin należy w ogródkach i na działkach formować w pryzmy kompostowe.

źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994