From ZieloneBrygady

Konsumenci - grupa organizmów odżywiająca się innymi organizmami, korzystająca z gotowych substancji organicznych. W łańcuchu pokarmowym zajmują miejsce między grupą producentów i reducentów.

źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994