From ZieloneBrygady

Konsument - każdy kto kupuje jakieś produkty (np. jedzenie, odzież, meble) lub korzysta z jakiś usług (np. fryzjera, kina, banku, Internetu) i używa ich na potrzeby własne, swojej rodziny bądź przyjaciół, znajomych; nie zaś w celach zawodowych. Człowiek jest konsumentem nie tylko towarów, ale także zasobów naturalnych. Przyroda jest także „konsumowana” w czasie budowania dróg i osiedli, zakładów przemysłowych i w czasie prowadzenia gospodarki rolnej. „Konsumuje” ją turystyka, eksploatacja surowców, składowanie odpadów. Każde nasze działanie wymaga ingerencji w środowisko i powoduje jego zużycie.

źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994