From ZieloneBrygady

Kopaliny - minerały lub skały występujące w dużym skupieniu w złożu, nadające się do gospodarczego wykorzystania bezpośrednio lub po odpowiedniej przeróbce. Wyróżnia się tzw. kopaliny główne i kopaliny towarzyszące. Kopalina główna to kopalina, która ze względu na warunki geologiczne i ekonomiczne kwalifikuje się do samodzielnej eksploatacji. Kopalina towarzysząca występuje w złożu kopaliny głównej (lub w bezpośrednim sąsiedztwie) i nie może być samodzielnie wydobywana. Wydobycie kopalin podlega prawu górniczemu.

źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994