From ZieloneBrygady

Krajobraz chroniony - część krajobrazu, które są albo szczególnie wrażliwe, szczególnie piękne, albo szczególnie cenne dla wypoczynku ludzi, mogą być uznawane za krajobraz chroniony. Zmiany są tu możliwe tylko w absolutnie wyjątkowych przypadkach. W Polsce mamy 81 parków krajobrazowych o łącznej powierzchni 1 564 797 ha.

źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994