From ZieloneBrygady

Krajobraz kulturowy - krajobraz ukształtowany przez działania ludzkie (rolnictwo, gospodarka leśna, wsie, miasta, szlaki komunikacyjne). Jego przeciwieństwem jest krajobraz naturalny. Dziś w Europie Środkowej pozostało niewiele obszarów o krajobrazie naturalnym. Zachował się on na rozległych, trudno dostępnych bagnach lub wysoko w górach.

źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994