From ZieloneBrygady

Krajobraz naturalny - przeciwieństwo krajobrazu kulturowego. Krajobraz, który nie uległ przekształceniu przez człowieka.

źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994