From ZieloneBrygady

Kryterium biologiczne klasyfikacji czystości rzek - kryterium oparte o wartość miana Coli oraz indeks saprobowości. Jako wartość charakterystyczną dla miana Coli przyjęto wynik drugi najbardziej niekorzystny. Dla saprobowości natomiast – pierwszy najbardziej niekorzystny. Od 1990 r. kryterium biologiczne klasyfikacji czystości rzek oparte jest na wynikach badań miana Coli typu fekalnego.

źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994