From ZieloneBrygady

Krzewy - są „mieszkaniem” dla wielu gatunków małych zwierząt. Poza tym – tak jak duże drzewa - krzewy produkują tlen. Nie niszczmy niepotrzebnie krzewów, nie usuwajmy śródpolnych zarośli, bowiem odbieramy wielu zwierzętom ich ostoje.

źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994