From ZieloneBrygady

Kształtowanie środowiska - świadome oddziaływanie na środowisko, najczęściej w celu nadania mu cech korzystnych dla człowieka. Podstawą kształtowania środowiska jest przeświadczenie, że człowiek ma prawo do przekształcania przyrody w celu stwarzania sobie optymalnych warunków egzystencji, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie wolno dopuścić do niekorzystnych dla człowieka i przyrody skutków zarówno doraźnych, jak i w przyszłości. Potoczne rozumienie pojęcia „kształtowanie” to przede wszystkim zmiana cech środowiska; może być jednak interpretowane także jako działanie w celu zachowania korzystnych cech.

źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994