From ZieloneBrygady

Lęgowiska - kolebki i „żłobki” małych zwierząt. Położone są w trudno dostępnych i osłoniętych miejscach. Młode zwierzęta znajdują się w lęgowiskach szczególnie między marcem i sierpniem. W tym okresie należy zwracać szczególną uwagę, aby nie płoszyć zwierzyny i nie naruszać jej spokoju. Kiedy ptaki tracą swoje lęgowiska, nie mogą się rozmnażać i są skazane na wymarcie. Lęgowiskom zagraża postępujący wyrąb drzew i wypalanie zarośli, osuszanie terenów podmokłych a także wykonywanie fasad budynków z gładkich materiałów, przeważnie betonu (wiele gatunków ptaków wykorzystuje rysy w murach i osłonięte części fasad jako miejsca budowy gniazd). Poza tym wiele ptaków porzuca lęgowiska z powodu stałego ich niepokojenia. Pomagajmy ptakom, budując we własnym ogrodzie lub na działce budki lęgowe. Nie niszczmy gniazd znalezionych w załomach murów!


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994